Домашно – Видео

 

Технологија

Со секој нов ден нашата компанија се стреми кон повисоки цели и спроведување на нови технологии кои ќе го потпомогнат процесот на производство и ќе придонесат кон создавање на уште поквалитетен производ.

Тим

За остварување на нашите секојдневни и долгорочни задачи се грижат производствениот, економски и правен тим, составени од дипломирани агрономи, ветеринари, економисти, правници, технолози, итн. Нашиот тим е 24/7 достапен за нашите потрошувачи, доставувачи и сите останати заинтересирани страни.

Цел

Задоволување на потребите на нашите потрошувачи, преку создавање на производ со врвен и постојан квалитет, секогаш достапен по поволни цени и дистрибуиран во најкраток можен рок до место по Ваш избор.