ДПТУ Ветеринар ДОО Гевгелија
  ул. Mоински Пат бр. 221, 1480 Гевгелија  
  info@veterinar.mk

  ЖИВИНАРСКА ФАРМА

  тел: +389 75 414 264 +389 75 414 274 

  ФАРМА ЗА СВИЊИ И ФАРМА ЗА ТОВ НА ГОВЕДА

  тел: +389 75 320 218 

  КЛАНИЦА И МЕСНА ИНДУСТРИЈА

  тел: +389 75 414 277

  СЕНДВИЧАРА И СКАРА НА КИЛО

  тел. за нарачки: +389 77 412 000    

  КАФЕ РЕСТОРАН

  тел. за резервации: +389 77 416 000

  СМЕТКОВОДСТВО

  тел: +389 34 211 025  

  ПРАВНА СЛУЖБА

  тел: +389 75 375 386